Міжрегіональний центр професійно-технічної

освіти художнього моделювання і дизайну

Засідання методичної комісії викладачів природничо-математичних дисциплін [2018]

27 березня відбулося засідання методичної комісії викладачів природничо-математичних дисциплін, на якому було розглянуто питання: 
1. Повідомлення на тему "Використання інтерактивних технологій на уроках хімії"
(доп. Бурич Л. М.).
2. Обговорення плану заходів тижня природничо-математичних дисциплін
(доп. Кадай Г. Є.).
3. Інформація про аналітично-дослідницький проект "Встановлення кореляційних звꞌязків між транспортним забрудненням атмосфери сполуками Плюмбуму та наслідками його потрапляння у організм людини через трофічний ланцюг", його представлення
(доп. Романів Г. Д.).
4. Підготовка учнів ІІІ курсу до ДПА з хімії
(доп. Бурич Л. М.)