Міжрегіональний центр професійно-технічної

освіти художнього моделювання і дизайну

Методичні розробки

 

 1

Кріль П.М. Матеріалознавство швейного виробництва: Тести і контрольні запитання. – Л., 2008.

У виданні описано методичні рекомендації щодо проведення уроків з використанням сучасних форм і активних методів навчання; наведено приклади нетрадиційних форм навчання та зразки дидактичних матеріалів. Рекомендовано викладачам матеріалознавства швейного профілю.

 2

Кріль П.М. Сучасні форми і активні методи навчання (з досвіду роботи викладача матеріалознавства). – Л., 2008

У виданні описано методичні рекомендації щодо проведення уроків з використанням сучасних форм і активних методів навчання наведено приклади нетрадиційних форм навчання та зразки дидактичних матеріалів. Рекомендовано викладачам матеріалознавства швейного профілю. 

 3

Топилко Н.Я. Професійно-прикладна фізична підготовка учнів професійно-технічних навчальних закладів швейного виробничого навчання: методичний посібник / Топилко Н.Я. – Л.: «Центр Європи», 2010. – 60 с.

У методичному посібнику розглянуто особливості професійної діяльності учнів факультету швейного виробництва, представлена авторська програма, подано рекомендації щодо професійно-прикладної фізичної підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів за спеціальністю «швачка, кравець» та майбутніх фахівців, професійна діяльність яких пов’язана з обмеженою руховою активністю.

Посібник призначений викладачам фізичного виховання, майстрам виробничого навчання, вихователям і дозволить активно використовувати засоби фізичної культури, форми фізичного виховання для підвищення професійної підготовки учнів, а також оцінки їх фізичних якостей.

 4

Сулима Н.М. Методичні рекомендації щодо застосування новітніх освітніх технологій у викладанні економічних дисциплін у професійно-технічних навчальних закладах. – Л., 2012. – 222 с.

У методичних рекомендаціях висвітлено суть новітніх методик викладання економічних дисциплін та їх застосування у професійно-технічних навчальних закладах.

Рекомендований для викладачів економіки професійно-технічних навчальних закладів.

 5

Моделі одягу / Є.Я. Борецька, М.М. Борецький, А.П. Пухальська: Навчальний посібник. – Л.: Світ, 2000. – 344 с.

У посібнику викладені основи технології виготовлення одягу – виконання ручних і машинних робіт, волого-теплова обробка швейних виробів.

Подані викройки моделей жіночого, чоловічого та дитячого одягу різноманітних фасонів та різних розмірів з докладним описом послідовності виготовлення моделей. Уміщені ескізи моделей з елементами українського національного костюма та костюмів народів світу. Наведені короткі відомості з історії розвитку українського народного одягу.

Для учнів професійно-технічних закладів освіти, а також для тих, хто самостійно шиє.

 6

Лазур К.Р., Олійник Т.М. Швейне виробництво та матеріалознавство: словник. – Л.: Новий світ, 2000, 2012. – 246 [2] с.

Словник містить терміни, які вживаються у текстильній, швейній, трикотажній, галантерейній промисловості та в товарознавстві. В словнику подано переклад термінів російською мовою.

Терміни наведено в словнику в їх початковій формі – іменники у називному відмінку однини. В називному відмінку множини іменники наведено тільки: якщо вони в однині не використовуються (штани, криси, пачоси); якщо в множині іменники використовуються ширше, ніж в однині (нитки швейні).

Усталені словосполучення в словнику подано в алфавітній послідовності, до іменника в називному відмінку долучено прикметник (полотно ткацьке, шов настрочний).

Терміни, запозичені з інших мов, зазвичай доповнено короткою етимологічною довідкою, наприклад: «Аплікація (від лат. applicatio – прикладання)».

Словник розрахований для використання студентами, учнями, викладачами професійно-технічної освіти, вищих навчальних закладів, фахівцями легкої промисловості, а також широким колом читачів.

 7

Конструювання одягу: [Практичний посібник] / А.П. Пухальська, Р.П. Павловський, Є.Я. Борецька. – К.: Вища школа, 2009. – 207 с.

Наведено основні відомості про одяг, основи конструювання, описано конструювання верхнього і легкого жіночого та дитячого одягу, різних комірів і каптурів, корсетних виробів, натільної білизни, домашнього одягу. Розглянуто питання технології розкрою одягу, конструктивні дефекти, причини їх виникнення та способи виправлення. Подано приклади технічного моделювання, а також шаблонний метод перенесення виточок.

Для учнів професійно-технічних училищ І-ІІІ атестаційних рівнів. Може бути корисним студентам і викладачам коледжів, слухачам курсів, а також тим, хто шиє самостійно.

 8

Хрін Х.І. Мистецтво колористики. Професійний підхід.

Посібник ґрунтовно висвітлює обсяг матеріалу навчальних програм з предмету «Перукарська справа» при підготовці фахівців з перукарського мистецтва. Його видання є доцільним та може бути використаним для професійно-технічних навчальних закладів І-ІІІ атестаційного рівнів.

9

 Впровадження європейського досвіду реформування професійної освіти в ПТНЗ / Реформування освітньої системи в Україні в контексті європейської інтеграції (IV всеукраїнський педагогічний конгрес). – Л., 2014.

У даній статті проведено аналіз європейського досвіду реформування професійно-технічної освіти та визначені особливості профтехосвіти Львівщини.

Катерина Шийка, заступник директора з навчально-методичної роботи Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти художнього моделювання і дизайну м.Львова.

10

Шийка К.Я. Особливості викладання предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» у професійно-технічних навчальних закладах із різними спеціальностями / Катерина Ярославівна Шийка // Сучасні технології навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців (матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції). – Л., 2013.

 [Завантажити документ]

 

11

Топилко Н.Я. Підвищення рівня соматичного здоров’я учнів ПТУ засобами фізичного виховання (автореферат). – Л., 2011.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту.

 12

Коритко З., Шийка К., Топилко Н. Мотивація учнів професійно-технічного навчального закладу до рухової активності / Зоряна Коритко, Катерина Шийка, Надія Топилко // Педагогіка і психологія професійної освіти : науково-методичний журнал. — Л., 2014. — № 1. — С. 175-180.

[Завантажити документ]

13  

Методичні рекомендації щодо застосування проектного методу навчання у викладанні галузевої економіки у професійно-технічних навчальних закладах / Сулима Н.М. - Львів, 2008. - 123 с.

У методичних рекомендаціях висвітлено суть проектного методу навчання та його застосування у викладанні галузевої економіки у професійно-технічних навчальних закладах.

Рекомендований для викладачів економіки професійно-технічних навчальних закладів.

Методичні розробки Топилко Н.Я.